Registration – info

Welcome to register for the IAEVG Conference in Gothenburg 2018
Välkommen till registreringen för IAEVG-konferensen i Göteborg 2018

 

Information för dig som bor i Sverige

Följande anmälningsavgifter gäller för de som bor i Sverige:

Från 16 maj 2018 och framåt:
* Medlemmar i SVF  – 5 000 SEK
* Ej medlemmar       – 6 000 SEK

OBS! Sista dag för registering är 15 september

Det är inte längre möjligt att registrera sig.

Information for non-swedish residence

The following rates applies for non-swedish residence. Registration fees in Euro

May 16, 2018, and onward
* Members IAEVG – 520 €
* Non-members – 600 €

Notice! Last day for registration is september 15

It’s no longer possible to registrate.